Základní metodika pro realizaci kurzů pro organizace:

Tyto kurzy naše společnost vypisuje jako uzavřené kurzy na speciální poptávku od jednotlivých organizací.

Aktuálně nabízíme tyto počítačové kurzy pro organizace

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají základní zkušenosti s počítačem.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí vytvářet a formátovat dokumenty v textovém editoru MS Word.

Délka kurzu

16 výukových hodin.

Základní témata

 • program MS Word seznámení a vzhled,
 • vytváření, formátování a úprava textu ve Wordu, základní dokumenty, dopisy, žádosti, životopisy, použití šablon,
 • práce s textem, s výběrem textu, kopírování, přesunování a mazání textu,
 • pohyb v dokumentu, vzhled, typ a velikost textu, řádkování a odsazení textu,
 • vkládání jiných prvků než text, odsazení, odrážky a řádkování,
 • používání tiskových výstupů.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají uživatelské zkušenosti s počítačem a s textovým editorem MS Word.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí vytvářet a formátovat dokumenty v textovém editoru MS Word.

Délka kurzu

16 výukových hodin.

Základní témata

 • vkládání hypertextových odkazů, znaků a symbolů,
 • použití záhlaví a zápatí dokumentu,
 • dělení slov a práce s textem,
 • hromadná korespondence, obálky a štítky,
 • kontrola textu pomocí gramatiky a porovnávání dokumentu.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají základní zkušenosti s počítačem.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí se orientovat a pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.

Délka kurzu

16 výukových hodin.

Základní témata

 • vzhled programu MS Excel, příklady využití,
 • struktura programu a možné varianty jednotlivých verzí,
 • možnosti práce s jednotlivými prvky Excelu,
 • praktické využití Excelu, jednoduché výpočty,
 • formáty buněk.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají uživatelské zkušenosti s počítačem a s tabulkovým procesorem MS Excel.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí se orientovat a pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.

Délka kurzu

16 výukových hodin.

Základní témata

 • záhlaví a zápatí tabulkového procesoru, nastavení pro tisk,
 • nastavení oblasti tisku, pozadí tabulky,
 • užití předdefinovaných vzorců pro výpočty,
 • filtry a podmíněné formátování,
 • příčky, jejich fixace, užití.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají základní zkušenosti s počítačem.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí zpracovat jednoduchou prezentaci v PowerPointu.

Délka kurzu

16 výukových hodin.

Základní témata

 • vytvoření jednoduché, čisté a zajímavé prezentace,
 • přednosti prezentace, možné chyby při vytváření prezentace,
 • základní struktura a jednotlivé karty programu,
 • vložení pozadí, vložení textu a obrázků,
 • přechody mezi snímky.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají uživatelské zkušenosti s počítačem a s tvorbou prezentace PowerPoint.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí se orientovat a pracovat s programem PowerPoint.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • rozložení a předloha snímku,
 • vložení zvuku, videa, nastavení přehrávání videa a zvuku,
 • změna velikosti snímků, nastavení přechodů včetně jejich časování,
 • nastavení jednotlivých animací, úprava času startu animace a délku přehrávání animace,
 • nastavení celé prezentace, revize textu a zobrazení prezentace.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a nemají žádné, nebo jen minimální zkušenosti s počítačem.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat osobní počítač
nebo notebook s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Dokáže vyhledávat informace na internetu.

Délka kurzu

16 výukových hodin.

Základní témata

 • základní terminologie výpočetní techniky,
 • využití a nastavení klávesnice a myši,
 • soubory a složky,
 • základy práce na internetu, elektronická komunikace.

Vstupní předpoklady

Nepožadují se žádné vstupní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a nemají žádné, nebo jen minimální zkušenosti s počítačem.

Profil absolventa

Absolvent kurzu dokáže ovládat osobní počítač nebo notebook s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu a nastavovat základní zabezpečení počítače. Dokáže vyhledávat informace na internetu.

Délka kurzu

16 výukových hodin.

Základní témata

 • nastavení a přizpůsobení vzhledu Windows,
 • ochrana počítače pomocí volně šiřitelných programů na PC,
 • komunikace e-mailem prostřednictvím webových stránek, ochrana před nevyžádanými e-maily, filtry,
 • způsoby ovládání a nastavení webových prohlížečů.

Vstupní předpoklady

Nepožadují se žádné vstupní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.