Seznam akreditovaných kurzů

Rozsah hodin: 80 hodin teoretické výuky

Vstupní předpoklady: ukončené základní vzdělání, minimální věk 18 let

Doklad o ukončení kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci

Učební plán:

Téma Počet hodin
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1
Základy práce s počítačem 11
Internet a elektronická pošta 20
MS Word 24
MS Excel 24

Rozsah hodin: 82 hodin teoretické výuky

Vstupní předpoklady: ukončené základní vzdělání, minimální věk 18 let

Doklad o ukončení kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci

Učební plán:

Téma Počet hodin
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1
Základy práce s počítačem 5
Internet a elektronická pošta 16
MS Word 20
MS Excel 20
MS PowerPoint 20

Rozsah hodin: 40 hodin teoretické výuky

Vstupní předpoklady: ukončené základní vzdělání, minimální věk 18 let

Doklad o ukončení kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci

Učební plán:

Téma Počet hodin
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1
Základy práce s počítačem 11
Internet a elektronická pošta 14
MS Word 14

Rozsah hodin: 42 hodin teoretické výuky

Vstupní předpoklady: ukončené základní vzdělání, minimální věk 18 let

Doklad o ukončení kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci

Učební plán:

Téma Počet hodin
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1
Základy práce s počítačem 5
Internet a elektronická pošta 12
MS Word 12
MS Excel 12

Rozsah hodin: 80 hodin teoretické výuky

Vstupní předpoklady: ukončené základní vzdělání, požadována znalost českého jazyka,

   základní znalost obsluhy osobního počítače a práce na internetu

Doklad o ukončení kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci

Učební plán:

Téma Počet hodin
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1
Tvorba webových stránek 47
Základy práce s grafikou 18
Základy typografie pro web 6
Přístupnost a použitelnost webul 8