Grantový projekt OPLZZ: Návrat do práce po 50 II

Grantový projekt OPLZZ: Návrat do práce po 50

Grantový projekt OPLZZ: Dítě rozhodně není překážkou

Grantový projekt OPVK: Zvýšení kvalifikace zaměstnanců s podporou e-learningu

Projekt RIP: Zaměstnaní rodiče v Královéhradeckém kraji

Projekt RIP: Klíčové kompetence v Královéhradeckém kraji

 

Projekt RIP: Program aktivizace II v Královéhradeckém kraji

Projekt RIP: Kudy kam

 

Projekt RIP: Program aktivizace v Královéhradeckém kraji

Projekt RIP: Dítě není překážkou

Projekt: Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce